Enorme groei


Afgelopen jaren heeft de omroep heeft een enorme groei doorgemaakt en we merken aan reacties van luisteraars en kijkers dat de kijk- en luisterdichtheid extreem is gestegen, mede door de nieuwe en professionele programmering.
Het komende jaar zal deze stijging alleen nog maar toenemen vanwege nieuwe ontwikkelingen bij onze omroep en de uitbreiding van ons uitzendgebied naar glasvezel.Cijfers 2013


Doorberekend naar de totale bevolking (ouder dan17 jaar) luistert anno 2013 één op de drie inwoners af en toe of vaker naar de radio-uitzendingen van Omroep Helmond en kijkt de helft wel eens naar de televisie-uitzendingen. Eén op de tien Helmonders is een frequente luisteraar en één op de vijf een frequente tv kijker.

In 1 jaar tijd is het aandeel inwoners dat naar de radio-uitzendingen luistert en de televisie-uitzendingen bekijkt flink gegroeid. In 2012 luisterde de helft van degenen die de lokale omroep kennen nooit naar de radio. In 2013 is dit nog maar 30%.
Van degenen die weten dat er televisie-uitzendingen zijn zei in 2012 nog twee-derde dat zij wel eens keken. In 2013 is dit aandeel gegroeid tot 80%

 

 

Dit zijn officiële cijfers onderzocht door de Afdeling Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Helmond


Geschiedenis Omroep Helmond


Stadsomroep Helmond behoort tot een van de eerste lokale omroepen van Nederland. De Helmondse omroep begon begin jaren tachtig met pionieren. Een kleine groep enthousiaste medewerkers begon met het produceren van de eerste lokale radio- en tv-uitzendingen. Een van de nieuw gebouwde paalwoningen aan het Speelhuisplein fungeerde jarenlang als studioruimte. Radiozendamateurs en televisie-hobbyisten vonden elkaar en experimenteerden met uitzendingen die aanvankelijk vooral op de televisie werden uitgezonden. Al snel groeide de omroep. Een eigen studio in een van de paalwoningen van het Speelhuis vormde het begin van een vaak roerig radiotijdperk.

 

Ondanks vele interne strubbelingen bleef de omroep al die jaren overeind. Dat was vooral te danken aan de inzet van een vaste kern vrijwilligers die bij iedere tegenslag weer opkrabbelde en een nieuwe programmering op poten wist te zetten.
De hoge luisterdichtheid werd opgemerkt door een commerciële partij, die van het toenmalige stichtingsbestuur de mogelijkheid kreeg om de zender te exploiteren. Van het geld dat terugvloeide naar de omroep werd onder meer een nieuwe studio ingericht aan de Evertsenstraat. Een grote groep vrijwilligers maakte programma's die door een breed gedeelte van de Helmondse bevolking werden gewaardeerd.

 

Aan het einde van de jaren negentig toen de omroep met een grote schuldenlast én een bestuurscrisis werd geconfronteerd, leek het doek definitief te vallen. Echter met de steun van de gemeente, wederom de vrijwilligers en een nieuw bestuur werd de omroep opnieuw van de ondergang gered. In 1999 trad dit nieuwe bestuur aan onder voorzitter-schap van de voormalig wethouder Jan van der Zanden. 

 

De groei van Helmond heeft ook gevolgen voor onze omroep. Onze taak in de gemeenschap is de laatste jaren sterk verbreed. Ook door de groei van sociale media.  Zo gebruikte de gemeente Helmond ons tv- kanaal voor haar wekelijkse uitzendingen, is het aantal radioprogramma's aanmerkelijk uitgebreid en is de naam Stadsradio Helmond omgedoopt in Omroep Helmond. Inmiddels is er een tv-redactie die eigen onafhankelijke tv-programma's maakt, die te bekijken zijn via alle kabelmaatschappijen in Helmond. Sinds maart 2014 is Omroep Helmond gevestigd in de Cacaofabriek.