Organisatie van Omroep Helmond

SLOT - Stichting Lokale Omroep Televisie

In organisatorische zin is Omroep Helmond ondergebracht in de Stichting Lokale Radio Omroep en Televisie Helmond, SLOT.
Deze stichting heeft een bestuur en een programmaraad die namens 'maatschappelijke geledingen' een vinger aan de pols houdt. De programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers.

 

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de stichting SLOT is verantwoordelijk voor het hele reilen en zeilen van de stichting. Dat betreft alles wat zowel via de radio, via het televisiekanaal en via internet naar buiten wordt gebracht en daarnaast natuurlijk ook de hele organisatie daaromheen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Jasper Ragetlie Voorzitter
vacature Secretaris
Bart de Waal Penningmeester
vacature
Bestuurslid
vacature Bestuurslid


 

De programmaraad

De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen een representatief orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit programmabeleidsbepalende orgaan (pbo) is, naast het bestuur en de redactie, een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of de programma’s  in voldoende mate een informatief, cultureel en educatief karakter hebben.

De leden van het pbo vertegenwoordigen bij voorkeur elk een stroming binnen de gemeente om zo een sterke binding met het publiek te houden waar de omroep zich op richt. Het pbo bestaat sinds zomer 2016 uit vertegenwoordigers van Diferentes Helmond, Bibliotheek Helmond-Peel, Cacaofabriek, JIBB, LEV en Helmond Marketing.

 

Contactadres voor bestuur en programmaraad

Bestuur Stichting Lokale Radio Omroep en Televisie Helmond (SLOT)

Cacaokade 1
5705 LA Helmond
secretaris@omroephelmond.nl

 

Vrijwilligersorganisatie

SLOT is een vrijwilligersorganisatie. Alle programma's worden gemaakt door vrijwilligers. Zonder deze bijna honderd actieve Helmonders is het niet mogelijk een gevarieerd programma aanbod van een goede kwaliteit te leveren.


ANBI-status
SLOT heeft de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De stichting maakt gebruik van vrijwilligers. Binnen de Stichting zijn er geen personeelsleden in dienst.

De bestuursleden ontvangen generlei vergoeding. Indien nodig worden specifieke deskundigen ingehuurd.
Fiscaal nummer is 8005.11.062
KvK: 41089760

Anbi-balans 2014-2015 (Excel-document)

Anbi-balans 2016 (Excel-document)

 

Geschiedenis

Lees hier de geschiedenis van Stadsradio Helmond