Johan Gademan

Johan Gademan

Sinds december 2006 woont Johan Gademan met zijn vrouw en dochter in Helmond, in Dierdonk om precies te zijn. Hij heeft ook nog twee uitwonende kinderen. Hij is geboren in 1956 en is vanaf zijn twintigste actief en passief bezig met het onderwijzen van jongeren. Gedurende 14 jaar heeft hij lesgegeven op VWO, HAVO en MAVO. Die onderwijservaring heeft hij verrijkt met ervaringen als auteur, projectleider en uitgever van lesmethoden. Dankzij de lessen auteurservaring kwam hij in contact met Wolters-Noordhoff en werd daar projectleider en vervolgens uitgever.

Zijn managementervaring heeft hij verder uitgebreid en verrijkt bij uitgeverij Thieme/Meulenhoff. De jaren 2003 t/m 2006 werkte hij deels voor zichzelf en deels voor Codename Future in Den Haag. Sinds januari 2007 is hij volledig ZZP'er: een zelfstandig (ondernemer) zonder personeel.

Een van zijn passies is muziek luisteren, vooral via de radio. Sinds 1 december 2010 is hij bestuurslid bij SLOT.