Wim Maasakkers

Wim Maasakkers
Vanaf 1996 verzorgt Wim Maasakkers een programma op de radio dat gaat over cultuur in de meest brede zin: film, toneel, beeldende kunst, maar ook muziek. Hij heeft in deze sector door de jaren heen via allerlei activiteiten een breed netwerk opgebouwd. In de pioniersjaren van Het Filmhuis is hij bij deze organisatie betrokken geweest. Hij heeft gewerkt bij de bibliotheek: "Dat paste wel bij mij: ik ben een echt leesbeest."
Hij was een van de initiatiefnemers van wat nu bekend is als de Cacaofabriek: een ontmoetingsplek voor kunstenaars met ateliers en tentoonstellingsruimten.
"Radio heeft natuurlijk zijn beperkingen. Vaak ben ik er de hele week mee bezig om te bedenken hoe bepaalde onderwerpen met betrekking tot bijvoorbeeld beeldende kunst het beste via de microfoon tot hun recht kunnen komen", zegt Wim. 
Via zijn programma wil hij zijn luisteraars vooral informeren over wat er in Helmond op cultureel gebied gaande is, maar hij wil bijvoorbeeld ook beginnende bands stimuleren door hen uit te nodigen voor een life optreden.
Na zijn algemeen cultuurprogramma laat Wim Maasakkers een uur lang horen dat jazz zijn favoriete muziekstijl is.